PRODUCTEN RETOURNEREN OF RUILEN
 

Als je spijt hebt van je aankoop, mag je deze binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden terugsturen. Houd bij het terugsturen wel rekening met onderstaande:

 • De verzendkosten zijn altijd voor rekening van de klant, dus ook voor retourneren.
 • Danskleding mag geretourneerd worden mits de originele (prijs)labels niet zijn verwijderd en de kleding niet gedragen en/of gewassen is. 
 • Wij kunnen de retouren alleen in behandeling nemen wanneer de bestelling onbeschadigd, in originele verpakking en in een stevige verzenddoos wordt teruggestuurd. Bij producten die beschadigd zijn of gebruikssporen vertonen behouden wij ons het recht voor de retour te weigeren of de schade in rekening te brengen.
 • De producten kunnen op eigen kosten en risico worden teruggestuurd naar Damoves.shop, De Rijpstraat 155, 1056 XN, Amsterdam Nederland.
 • Zorg dat je bij jouw retourzending je gegevens, je ordernummer (terug te vinden in je mail) en bankrekeningnummer op een A4tje bijvoegt, zodat wij het bedrag kunnen terug storten. 
 • Zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 14 dagen na het ontvangen van je retourzending, wordt het aankoopbedrag teruggestort. Wij mogen wachten met terugbetalen totdat wij de producten retour hebben ontvangen.
 • Op de geleverde producten gelden de Algemene Voorwaarden.

Tips:

 • Vraag altijd om een bewijs van retourzenden bij PostNL.
 • Maak de verzenddoos en originele verpakking zorgvuldig open, zodat je deze weer kunt gebruiken om de bestelling eventueel terug te sturen!

 

Kan ik een artikel omruilen? 

Wil je een artikel omruilen? Dat kan binnen 14 dagen en op de volgende manier: 

 • Stuur een mail naar e-mail@damoves.shop met daarin vermeld welk artikel je wil omruilen.
 • Zorg ervoor dat je zending voldoende gefrankeerd is en stuur het  naar Damoves.shop, De Rijpstraat 155, 1056 XN, Amsterdam Nederland
 • De verzendkosten zijn voor rekening van de klant. 
 • Danskleding mag geruild worden mits de originele (prijs)labels niet zijn verwijderd en de kleding niet gedragen en/of gewassen is. 
 • Producten kunnen alleen geruild worden wanneer deze onbeschadigd, in originele verpakking en in een stevige verzenddoos wordt teruggestuurd. Bij producten die beschadigd zijn of gebruikssporen vertonen, behouden wij ons het recht voor deze te weigeren of de schade in rekening te brengen.
 • Producten die ON SALE zijn kunnen niet worden geruild.

 

RETURN OR EXCHANGE PRODUCTS

 

If you regret your purchase, you can return it within 14 days withtout giving a reason. Keep the following in mind when returning:

 • The shipping costs are always borne by the customer, so also for returns.
 • Dance wear may be returned provided that the original (price) labels have not been removed and the clothing has not been worn and/or washed.
 • We can only handle the returns if the order is returned undamaged, in its original packaging and in a firm shipping  box. For productes that are damaged or show signs or use, we reserve the right to refuse the return of the charge the damage. 
 • The products can be returned at your own expense and risk to Damoves.shop, De Rijpstraat 155, 1056 XN, Amsterdam the Netherlands. 
 • Make sure that with your return shipment your details, ordernumber (can be found in your e-mail) and bank account number are included on a note, so that we can refund the amount.
 • The purchase amount will be refunded as quickly as possible but no later than 14 days after receiving your return shipment. We may wait to refund until we have received the products back. 
 • The General Terms and Conditions apply to the products supplied.

 

Tips:

 • Always as for a proof of return with PostNL.
 • Carefully open the shipping box and original packaging so that you can use it again to possible return the order!

 

Can I exchange a product?

Do you want to exchange a product? This is possible within 14 days and in the following way:

 • Send an e-mail to e-mail@damoves.shop regarding which item you want to exchange. 
 • Make sure your shipment is prepaid and send it  to Damoves.shop, De Rijpstraat 155, 1056 XN, Amsterdam the Netherlands. 
 • The shipping costs are borne by the customer.
 • Dance wear may be exchanged provided that the original (price) labels have not been removed and the clothing has not been worn and/or washed.
 • We can only handle the returns if the order is returned undamaged, in its original packaging and in a firm shipping  box. For productes that are damaged or show signs or use, we reserve the right to refuse the return of the charge the damage. 
 • Products ON SALE can not be exchanged. 

 

 

 

© 2018 - 2024 Damoves Shop | sitemap | rss